Categories
etika kewajiban

Membersihkan Isi Laptop dari Kerak Dosa

Ramadan itu bulan suci. Mari menyucikan diri dengan puasa, membersihkan harta melalui zakat, dan bersih-bersih peralatan kerja kita. Biar berkah, Bro!

Categories
kewajiban

Ramadhan Lagi, Waktunya Hitung Zakat Lagi

Hm, sebenarnya berzakat tidak harus pada Bulan Ramadhan. Setiap jatuh tempo (haul), di bulan apapun, harusnya kita segera berzakat. Namun, orang biasanya mengatur agar haul itu terjadi sekalian pada bulan puasa. Selain karena katanya pahalanya lebih besar, juga agar mudah mengingatnya lantaran ada momentum zakat fitrah di sini. Zakat fitrah sendiri jumlahnya 2,7 kg bahan […]

Categories
pandangan

Menjadi Muslim yang Tidak Bergantung pada Nonmuslim

Sungguh, berharap orang yang bukan Islam menghargai Islam adalah sifat kekanak-kanakan. Sebab, kepentingan mereka sudah beda.

Maaf, tidak bisa begitu